Coach Expert en PNL

La nova manera de formar-se com Coach Professional i tenir acreditació internacional: “Licensed NLP Coach™”

VEURE PROPERES EDICIONS

COACHING

COACHING: Focus en l’objectiu

Claus de Coaching

Formar-se en Coaching és indispensable per acompanyar a les persones fins als seus objectius i al Programa Coach Expert en PNL, Licensed NLPCoach®, s’aprèn a usar el llenguatge de manera inspiradora i influent per fer preguntes poderoses. El futur Coach coneixerà eines d’avaluació de la situació que ajuden al client a ampliar la consciència de la seva realitat i podrà acompnayar al client en el seu camí a l’èxit. El Coach identificarà els canvis necessaris a fer: creences limitants, frens emocionals,estats debilitantes… i aprendrà a conduir cada sessió i a fer seguiment de tot el procés complet.

PNL

PNL: Reprogramar la ment

Domini de la PNL

L’itinerari Coach Expert en PNL, amb acreditació internacional com Licensed NLPCoach®, està basat en l’autèntic domini de la Programació Neuro Lingüística, per ser una disciplina que afavoreix l’accés als processos mentals i emocionals que ens generen estats poderosos, per ser un model de comunicació eficaç i per aportar eines que eliminen els bloquejos  que ens separen de les nostres metes. Formar-se com Practitioner de PNL i desenvolupar el mestratge en el Màster de PNL asseguren un domini de la PNL per poder treballar amb clients de tot tipus i acompanyar-los a l’assoliment dels seus objectius.

COACHING AMB PNL: Salt a l'excel.lència

COACHING AMB PNL: Salt a l’excel.lència

Coaching amb PNL

Al programa Coach Expert en PNL s’aprèn a fusionar les eines de Coaching amb les de PNL en l’acompanyament a persones sumides en processos de canvi. En aquest ús complementari d’ambdues disciplines el client arriba abans al seu objectiu i la millora és més profunda i duradora. Amb el Coaching explorem la realitat del client, qui àmplia la consciència, però moltes vegades el client detecta el fre o conflicte i se sent incapaç de superar-ho: aquí és on la PNL entra en acció per desactivar els “programes automàtics” i proporcionar noves opcions de comportament, noves creences, noves capacitats…

Detalls del programa

El programa Coach Expert en PNL està certificat internacionalment per The Society of NLP™, i el títol que es lliura en acabar la formació, havent superat les proves teòriques i les sessions pràctiques amb clients reals, acredita per exercir el Coaching Professional amb domini de la PNL.

És una formació que fusiona el Coaching i la Programació Neuro Lingüística per proporcionar un model Coaching, el NLPCoaching®, que permet acompanyar al client a l’assoliment dels seus objectius , des de tres punts clau:

 • Transformació de la “mirada interior”
 • Desactivació dels “programes automàtics” que l’allunyen de l’èxit
 • Connexió amb els propis recursos inconscients

“Al meu entendre el Coaching i la PNL són dues disciplines que comparteixen les bases de l’acompanyament a les persones des d’una perspectiva positiva, posant el focus en la solució i no en el problema. Partint de la situació en la qual es troba el client per connectar amb els recursos que li portaran a aconseguir el seu objectiu, a millorar la seva vida, dues disciplines que es complementen d’una manera natural i molt efectiva. Sóc sincera i honesta quan dic que un Coach Expert en PNL és molt més que un Coach, perquè domina dues disciplines clau en l’acompanyament a persones i disposa de més eines de canvi profund que un Coach que no domina la PNL”. Anna Flores

 • 216 horas de durada

 • 172 hores presencials

 • 36 hores de exercicis

 • 100 hores de pràctiques (incloses a les presencials)

 • 8 hores d’examens

 • Modalidad setmanal: Dijous de 9.00 a 14.  Des de finals de Setembre  a finals de Juny
 • Modalitat intensiva a l’estiu: 22 dies a Juliol
 • Modalitat Cap de Setmana : 9 caps de setmana complets ( divendres tarda, dissabte i diumenge tot el dia) , un cada mes, des d’Octubre fins a Juny                                              VEURE AGENDA
 • Perquè ofereix una nova manera d’acreditar-se internacionalment com Coach: un programa de qualitat basat en la pràctica i en la fusió de dues disciplines que es complementen a la perfecció.

  Fins ara la majoria de persones invertien molt temps i diners a formar-se en Coaching per després formar-se en PNL i ara The Society of NLP proposa una nova manera de fer el recorregut: arribar a ser coach professional especialitzant-se des del primer curs en PNL.

  “Jo estic acreditada com Professional Certified Coach (PCC) per la International Coach Federation, Master Certified Team & Corporate Coach, Advanced Certified Professional & Executive Coach, acreditats per l’Asociación Española de Coaching (ASESCO) y per l’ ICF i vaig començar la meva formació pel Coaching, com gairebé tothom fins ara. Més tard, quan em vaig formar en PNL em vaig adonar de l’important que són les tècniques de PNL per canviar els programes automàtics que ens allunyen de la vida que volem. Sóc Licensed Trainer of NLP™ i Licensed NLP Coaching Trainer™ per The Society of NLP™, avalada pel Dr. Richard Bandler®, co creador de la Programació Neuro Lingüística , per donar cursos de PNL certificats internacionalmenti y formar Coaches Professionals experts en PNL i és una gran satisfacció per a mi que el mètode que he estat utilitzant durant molts anys, una fusió de Coaching i PNL , tingui, ara, un reconeixement internacional gràcies a l’acreditació: Licensed NLP Coach®”. Anna Flores

  Punts clau:

  • Més del 80% del temps destinat a la pràctica
  • Grups reduïts per poder supervisar a cada assistent
  • Cada tècnica practicada des de tres posicions perceptuales
  • Tècniques de superaprendizaje per integrar la informació
  • Es desenvolupen les habilitats no solament es rep el conocimeineto
  • Estudi de casos reals
  • El 85% d’assistents s’inscriuen per recomanació de ex alumnes
  • Perquè més del 80% de les classes les imparteix Anna Flores
  • Tots els formadors són Coaches Professionals que porten anys posant en pràctica aquest mètode

  Coaching para empresascoaching para empresas

  • Per ser un Coach que disposi de moltes més opcions que oferir als seus clients
  • Per saber connectar als clients amb suss recursos inconscients a través de llenguatge persuasiu de Milton Erickson
  • Per saber acompanyar a clients a transformar les seves vides tot i que que no tenen identificats els objectius que els portaran a ser feliços
  • Per obtenir una de les acreditacions més prestigioses a nivell internacional
  • Per practicar un Coaching efectiu, que proporcioni canvis duradors i profunds
  • Per no haver de fer inversions astronòmiques per ser Coach
  • Crear el clima de confiança amb el client
  • Utilitzar el llenguatge corporal per sintonitzar
  • Parlar “el llenguatge” del client
  • Calibrar al client
  • Fer preguntes poderoses
  • Identificar objectius ben formulats
  • Dissenyar el pla d’acció
  • Conduir cada sessió
  • Seguiment del procés
  • Identificar creences limitants
  • Aconseguir l'”estat Coach”
  • No jutjar
  • Escoltar de manera activa
  • Empatizar
  • Comunicar de manera efiicaz
  • Usar eines d’avaluació
  • Utilitzar eines d’anàlisis
  • Donar feedback apropiadament
  • Usar el llenguatge persuasiu
  • Dominar técniques de canvi d’hàbits
  • Generar estats poderosos
  • Fer hipnosi formal
  • Utilitzar patrons de lleguatge hipnòtic a la conversa
  • Disenyar metàfores
  • Influir amb el llengautge corporal
    • La inversió total és de 3900€
    • Si es paga amb30 días d’antelació hi ha una bonificació de 400€, reduint  la inversió a 3500€
    • Els preus inclouen els manuals,material pels exercicis, drets d’exàmen, la supervisió y la certificació.
    • No inclou els  impostos ( IVA i/o IRPF)
    • Fraccionament:   
    • Els alumnes poden fraccionar el pagaments en cuotas desde la inscripció fins a l’inici del curs
    • La modalitat  setmanal  i la de cap de setmaana, que duren 9 mesos, es pot  pagar en 10 mensualitats  de 390€ més impostos
    • La primera mensualitat serà per fer la reserva de la plaça i las 9 següents es pagaran a l’inici de cada , fins el dia 5

     CURS COACH EXPERT EN PNL

  IMPORTANT:

  L’import d’IRPF no és un descompte. És una exigència legal que deduïm de les nostres factures a empreses i autònoms un 15% de l’import del servei.
  Aquest import ha de ser satisfet pel client presentant a l’ Agencia Tributària el Model trimestral 111 de retencions i ingressos a compte.

  Inscripció i  Reserva

  • Per solicitar la plaça és necessari cumplimentar el formulari d’ inscripció. ANAR AL FORMULARI
  • Després de rebre’l, enviarem les dades bancàries per poder fer el pagament de la reserva de la plaça
  • Per reservar la plaça s’ha de pagar el 10% de l’import total ( més impostos)
  • No garantitzem la reserva sense el pagament de la quota de reserva de plaça
  • Si las modalitats oferides no s’ajusten a les teves necessitats també pots seguir el programa Coach Expert en PNL inscrbint-te per cursos independents. Tens  un periode màxim de 5 anys per fer-los tots.

  • Els cursos que composen el programa son : Practitioner de PNL, Màster de PNL, Coaching Professional y els exàmens: La Pràctica del Coaching

  • No importa en quin ordre els facis, sempre que s’acompleixin les següents condicions: començar pel Practitioner o pel Coaching Professional i acabar pels exàmens.

  Inscriu-te!!!
  Sóc molt feliç per poder oferir una formació completa i de gran qualitat amb acreditació internacional que fusiona dues disciplines que són la meva passió:el Coaching i la PNL. Aquest itinerari formatiu ensenya el model de Coaching que he practicat durant tant temps i del que he parlat als meus alumnes de PNL en tots els meus cursos. A les meves classes els explicava com jo aplicava la PNL al Coaching i com els resultats són extraordinaris, però ara aquest model té un nom: NLPCoaching, és a dir Coach Expert en PNL. Jo em vaig formar primer en Coaching i a continuació en PNL i quan vaig començar a aplicar la PNL al Coaching els processos de Coaching dels meus clients es van escurçar de manera increïble:la mitjana de sessions va passar de 9 a 4 i el 84% dels meus clients aconsegueixen el seu objectiu en menys de 4 sessions.

  Anna Flores, NLPCoach®, Licensed NLPCoaching Trainer, Licensed Trainer of NLP, Professional Certified Coach (PCC), Generative Coach

  Inscriu-te!!!