Coaching per a Empreses:solucions a mida

El meu objectiu és millorar els resultats dels meus clients aportant solucions als problemes propis de la realitat empresarial actual. La meva oferta de serveis de Coaching per a Empreses se centra a fer intervencions estratègiques basades, sobretot, en el desenvolupament de l’individu a través del Coaching i la Formació. Les meves àrees d’especialització són totes les relacionades amb la comunicació: vendes, recursos humans, lideratge, atenció al client… aportant no només coneixements sinó el desenvolupament de les habilitats necessàries per portar als professionals i, per tant, a les empreses a desenvolupar el seu màxim potencial. Després de diagnosticar i avaluar les necessitats concretes de cada situació proposo una solució òptima dissenyada a mesura.

Els meus punts forts

Estic acreditada com Professional Certified Coach (PCC) per la International Coach Federation, Master Certified Team & Corporate Coach, Advanced Certified Professional & Executive Coach, acreditats per l’Asociación Española de Coaching (ASESCO) i per la ICF. També sóc Licensed Trainer of NLP™ i Licensed NLP Coaching Trainer™ per The Society of NLP™, avalada por el Dr. Richard Bandler®, co creador de la Programació Neuro Lingüística , per impartir cursos de PNL certificats internacionalment i preparar Coaches Professionals experts en PNL.

icflogo07logosnlp

Més de 20 anys d’experiència en la direcció i gestió d’equips en àrees comercials. Més de 2300 hores d’acompanyament a professionals i equips amb eines de Coaching i PNL.

Els meus processos de Coaching duren un màxim de 6 sessions en un 93% dels casos. Les meves formacions i/o conferències estan avaluades pels assistents amb una mitjana de 9,6 sobre 10.

Coaching per a Empreses

Coaching Executiu

El Coaching Executiu és una modalitat de Coaching per a Empreses que obté resultats extraordinaris en un breu període de temps perquè el client es compromet amb el pla d’acció que ell mateix dissenya. El procés de Coaching afavoreix una nova visió de la situació i amplia la consciència sobre les febleses i fortaleses, d’aquesta manera aflora tot el potencial del client, qui sent un total control sobre el canvi.

Coaching per a Empreses

Coaching d’Equips

Al moment actual, en el qual l’optimització dels recursos és una de les claus de l’èxit, el Coaching d’Equips és fonamental en el Coaching per a Empreses per crear un clima de treball que afavoreixi la comunicació i la motivació necessàries per aconseguir els objectius. Amb un procés de Coaching d’Equips s’aconsegueixen resultats que superen la suma de totes les individualitats. 

Coaching per a Empreses

Formació “a mida”

Les meves formacions dissenyades a mesura de l’empresa, igual que el Coaching per a Empreses, són eminentment pràctiques; de fet, més que formacions, a mi m’agrada anomenar-les entrenaments, perquè els assistents integren els coneixements mitjançant exercicis i dinàmiques de grup, podent aplicar les habilitats adquirides immediatament després de la formació incorporant-les de forma natural a les rutines.

Les més demandades

Dissenyo les meves formacions a mida de les necessitats dels meus clients, concebudes per donar solucions concretes a les empreses amb eines de Coaching i Programació Neuro Lingüística

Les meves intervencions van dirigides a empreses i professionals que desitgen aconseguir l'èxit basant-se en la millora continua i que vulguin adquirir noves competències, i no només coneixement, per poder desenvolupar al màxim el seu potencial. Per això les anomeno entrenaments.
Les més demandades